242. седница Владе Републике Србије, 10. април 2020. године