15. седница Владе Републике Србије, 13. мај 2004. године