212. седница Владе Републике Србије, 13. фебруар 2020. године