211. седница Владе Републике Србије, 6. фебруар 2020. године