196. седница Владе Републике Србије, 4. децембар 2019. године