187. седница Владе Републике Србије, 31. октобар 2019. године