184. седница Владе Републике Србије, 17. октобар 2019. године