171. седница Владе Републике Србије, 1. август 2019. године