170. седница Владе Републике Србије, 25. јул 2019. године