168. седница Владе Републике Србије, 18. јул 2019. године