165. седница Владе Републике Србије, 11. јул 2019. године