159. седница Владе Републике Србије, 13. јун 2019. године