154. седница Владе Републике Србије, 16. мај 2019. године