145. седница Владе Републике Србије, 11. април 2019. године