128. седница Владе Републике Србије, 18. јануар 2019. године