126. седница Владе Републике Србије, 10. јануар 2019. године