108. седница Владе Републике Србије, 8. новембар 2018. године