68. седница Владе Републике Србије, 10. мај 2018. године