227. седница Владе Републике Србије, 4. март 2010. године