Просечна зарада исплаћена у јуну ове године у Републици Србији износи 19.700 динара и у односу на просечну зараду исплаћену у мају, номинално је већа за 1,28 одсто, а реално је мања за 0,41 одсто.