Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је данас да правна лица и предузетници који желе да повере вођење својих пословних књига и састављање финансијских извештаја у смислу Закона о рачуноводству, то могу учинити тако што ће ове послове поверити искључиво правним лицима, односно предузетницима који имају дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату од стране Коморе овлашћених ревизора.