У Удружењу банака Србије данас су потписани уговори између Гаранцијског фонда и 30 пословних банака о осигурању кредита предузећима, предузетницима и пољопривредницима.