Дирекција за путеве Републике Србије и Шведска државна управа за путеве потписали су данас споразум о помоћи Шведске у износу од 1,5 милиона евра за реализацију твининг аранжмана. Овај аранжман финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА), а средства су намењена подизању нивоа одржавања и безбедности путева у Србији.