Агенција за привредне регистре Републике Србије објавила је данас "Извештај о сто нај... привредних друштава у 2020. години", заједно са листама првих сто привредних друштава оформљеним према пословним приходима, нето добитку, пословној имовини и капиталу, нето губитку и укупном губитку.