Републички завод за статистику саопштио је да је количина домаћих екстракованих ресурса у 2019. години износила 122.687 хиљада тона, што је за 7,1 одсто више у односу на претходну годину.