Републички за вод за статистику (РЗС) објавио је годишњу публикацију „Региони у Републици Србији“, коју чини преглед најважнијих и најинтересантнијих регионалних статистичких показатеља, који на сликовит начин приказују друштвено-економску развијеност региона наше земље.