Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић представио је данас Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа и Нацрт закона о порезу на додату вредност (ПДВ), два кључна пореска закона која ће, уколико их посланици Скупштине Србије усвоје у предложеној форми, повећати атрактивност домаће привреде за стране инвестиције, јер ће пореске стопе бити знатно ниже у односу на друге земље. Како Србија није у Европској унији, жеља Министарства финансија је да преусмери улагања у нашу земљу, јер ће трошкови пословања овим законима, како је предложено, бити знатно мањи него што су у ЕУ.