Агенција за привредне регистре саопштила је данас да рок за усклађивање правних лица и предузетника, који су регистровани у Регистру понуђача са новим Законом о јавним набавкама истиче 1. јула.