Влада Сједињених Америчких Држава најавила је додатних 20,3 милиона долара помоћи Влади Републике Србије, као део амандмана на постојеће споразуме о помоћи Србији, а ова средства биће искоришћена за унапређење конкурентности привреде, јачање владавине права, унапређење ефикасности државне управе, унапређење медијског окружења и борбу против корупције.