Агенцијa за привредне регистре (АПР) саопштила је да је, избором скоринга те агенције као референтне оцене бонитета коју ће Народна банка Србије користити за обављање монетарних операција, потврђена објективност и кредибилитет који та оцена има на финансијском тржишту земље и показује водећу улогу коју АПР има као сервис привреде.