Републички завод за статистику саопштио је данас да је по шести пут спроведена Анкета о приходима и условима живота, чији је циљ био прикупљање података на основу којих се израчунавају индикатори сиромаштва, социјалне искључености и услова живота.