Републички завод за статистику саопштио је данас да је Анкета о приходима и условима живота у 2017. години спроведена по пети пут, са циљем да се прикупе подаци на основу којих се израчунавају индикатори сиромаштва, социјалне искључености и услова живота.