Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић представио је данас пакет од седам финансијских закона који би ове недеље требало да буду на дневном реду седнице Скупштине Србије. То су Предлог закона о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита, Предлог закона о осигурању, предлози закона о допунама Закона о Народној банци Србије и Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, као и предлози закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, Закона о акцизама и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.