Републички завод за статистику саопштио је данас да укупни раст цена на мало у Републици Србији у јануару 2005. године, у поређењу са претходним месецом, износи 2,7 одсто, при чему су цене робе повећане за 0,9 одсто, а цене услуга за 7,8 одсто. У односу на јануар 2004. године цене на мало више су за 14,4 одсто.