Републички завод за статистику саопштио је да је укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије у 2004. години износила 14.840,2 милиона долара, што чини повећање од 45,1 одсто у односу на претходну годину. Посматрано у еврима, спољнотрговинска робна размена износи 11.912,3 милиона евра и већа је за 32 одсто у поређењу са претходном годином.