Републички завод за статистику саопштио је данас да је стопа наталитета у 2012. години износила 9,3 одсто, стопа морталитета 14,2 одсто, док је стопа природног прираштаја -4,9 одсто.