Пореска управа Министарства финансија Владе Републике Србије саопштила је данас да је почео са радом говорни аутомат за помоћ при измени пореских стопа у складу са Законом о порезу на додату вредност, намењен обвезницима који промет евидентирају преко фискалних каса.