Министар привреде у Влади Републике Србије Предраг Бубало изјавио је да ће окосницу економске политике Владе Србије у 2005. години чинити наставак убрзане приватизације, реструктурирање привреде са посебним тежиштем на јавним предузећима, рестриктивна монетарна политика, као и наставак стварања законског и институционалног оквира за нове инвестиције и економско јачање.