Директор Пореске управе Републике Србије Владимир Илић изјавио је данас да почетак примене Закона о порезу на додату вредност (ПДВ) неће довести до повећања цена и објаснио да, уколико до тога ипак дође, узроке треба тражити у другим економским факторима, као што су повећање маржи или слаба продуктивност.