Помоћник министра за економске односе са иностранством у Влади Републике Србије Душко Лопандић изјавио је да је Европска унија (ЕУ) само предложила да се уведу квоте за преференцијални увоз шећера из земаља западног Балкана, али да тачне количине још нису утврђене.