Директор Пореске управе Републике Србије Владимир Илић изјавио је да је Пореска управа, уз сагласност министара финансија и трговине, покренула иницијативу да се порески обвезници који се баве старим занатима изузму у погледу обавезе поседовања фискалне касе, што ће званично бити урађено наредне недеље изменом и допуном Уредбе о изузећу.