Пореска управа Републике Србије обавештава све пореске обвезнике који су дужни да се региструју за порез на додату вредност (ПДВ), да рок за регистрацију истиче 30. септембра.