Читај ми

Јавна расправа о Нацрту медијске стратегије

У складу са Закључком Одбора за јавне службе 05 Број: 011-961/2019 од 31. јануара 2019. године спроводи се јавна расправа о Нацрту стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији у периоду од 31. јануара до 01. марта 2019. године.
Примедбе, предлози и сугестије у вези са Нацртом стратегије достављају се до 01. марта 2019. године Кабинету председника Владе на e-mail: medijska.strategija@gov.rs или поштом на адресу: Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „Нацрт стратегијe развоја система јавног информисања у Републици Србији“.

За достављање примедби, предлога и сугестија молимо да користите приложени Образац за учешће у јавној расправи.

ВЕСТИ

27. фебруар 2019. године: Медијске слободе од највеће друштвене важности за Србију

25. фебруар 2019. године: Наћи решења како би пројектно суфинансирање испунило сврху

22. фебруар 2019. године: Усвајање медијске стратегије у другој половини априла

19. фебруар 2019. године: Новом медијском стратегијом унапредити информисање у Србији