9. седница Владе Републике Србије, 31. јул 2008. године