75. седница Владе Републике Србије, 27. март 2008. године