49. седница Владе Републике Србије, 6. децембар 2007. године