20. седница Владе Републике Србије, 2. август 2007. године