18. седница Владе Републике Србије, 26. јул 2007. године