32. седница Владе Републике Србије, 9. фебруар 2023. године