6. седница Владе Републике Србије, 31. мај 2007. године